Jiné akce

Zde se dozvíte informace o zajímavých kurzech, seminářích apod. pro ergoterapeuty, které pořádá někdo jiný než ČAE. Akce pořádané ČAE naleznete v Akce ČAE.


Blížící se akce

1 

24. 9. 2018 kurz PRAKTICKÁ APLIKACE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ, DISABILITY A ZDRAVÍ (MKF/ anglicky ICF).

KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ1.LF a VFN v Praze12800 Praha 2, Albertov 7, pořádá v roce 2018 jediný (24.-25. více »


5. 10. 2018 Funkční ruka

. výklad funkce horní končetiny vzhledem k ontogenezi a fylogenezi. vztah funkce HK k postavení hrudníku a více »


1 

Uplynulé akce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

14. 9. 2018      Myofasciální řetězce horní končetiny

Informace zde více »


11. 6. 2018      Kurz Rehabilitace v pediatrii

Termín konání: 11.-14 (15).6. 2018Místo konání: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, více »


8. 6. 2018      KAMBA pro zdravotníky - Jan Pirk, Irena Závadová a další v Táboře

Nezisková organizace KAMBA, z. ú. v roce 2018 pořádá druhý ročník jedinečného celonárodního KAMBA festivalu, který se více »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...