Kreditní systém- stanoviska ČAE

Veškeré náležitosti týkající se kreditního systému a souhlasných stanovisek ČAE naleznete v následujících dokumentech:

Žádost o zařazení vzdělávací akce do kredit. systému
Pokyny k vyplnění žádosti o posouzení vzdělávací akce
Prohlášení pořadatele
Postup ČAE při vydávání souhlasného stanoviska


Přehled posuzovaných žádostí z uplynulých let naleznete v archivu.  
 
Členy posuzovací komise jsou:
Mgr. Marcela Kryski - kryski@cbox.cz   
Mgr. Ludmila Šajtarová - sajtaroval@seznam.cz
Bc. Doubravka Koubková - kdoubravka@seznam.cz

Kontaktní osobou pro zasílání žádostí a vyřizování dotazů je Mgr. Marcela Kryski (Spojovací 338, 382 11 Větřní, tel. 606 129 600, e-mail: kryski@cbox.cz).


Poslední úprava: 15. 11. 2015 - Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.