Výbor ČAE

Výbor spolku


Statutárním orgánem České asociace ergoterapeutů je výbor spolku (dále jen výbor).Výbor řídí a koordinuje činnost spolku a jedná jeho jménem.
Skládá se z prezidenta, dvou víceprezidentů, tajemníka a pokladníka. Členy výboru jmenuje a odvolává valná hromada spolku. Výbor může oslovit další odborníky o spolupráci na konkrétních úkolech v rámci rozšířeného výboru. Funkční období členů výboru je zpravidla tříleté, nestanoví-li v konkrétním případě valná hromada jinak.

Více najdete ve stanovách spolku.

Aktuální složení výboru najdete v níže uvedené tabulce. Pokud chcete kontaktovat rozšířený výbor, napište volenému výboru a bude ho kontaktovat.

VÝBOR ČAE
JménoFunkceEmail
Mgr. Jana JelínkováPrezident, člen redakční rady, člen organizačního výboru COTEC-ENOTHE Prague 2020, člen pracovní skupiny pro hodnocení Minimálních standardů vzdělávání dle WFOT
prezident@ergoterapie.cz
Mgr. Olga Marková

1. viceprezident, PR, mezinárodní vztahy - 1. delegát v COTEC, člen organizačního výboru COTEC-ENOTHE Prague 2020

viceprezident@ergoterapie.cz
Mgr. Kateřina Svěcená, PhD.2. viceprezident, zástupce ČAE v jednání přípravného výboru České komory zdravotnických pracovníků, facebook ČAE, mezinárodní vztahy- WFOT 1st alternate, člen organizačního výboru COTEC-ENOTHE Prague 2020, jednatel pracovní skupiny pro hodnocení Minimálních standardů vzdělávání dle WFOT
viceprezident2@ergoterapie.cz
Mgr. Marianna VavříkováTajemník, Mezinárodní vztahy- 1.delegát WFOT, člen pracovní skupiny pro hodnocení Minimálních standardů vzdělávání dle WFOTdelegat.cae@ergoterapie.cz
Bc. Anna GaubmannováPokladník, sekretariát, člen organizačního výboru COTEC-ENOTHE Prague 2020sekretariat@ergoterapie.cz
info@ergoterapie.cz
ROZŠÍŘENÝ VÝBOR ČAE
JménoPracovní skupinaEmail
Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.Webové stránky, mezinárodní vztahy- WFOT- 2nd alternate, člen organizačního výboru COTEC-ENOTHE Prague 2020, člen pracovní skupiny pro hodnocení Minimálních standardů vzdělávání dle WFOTweb@ergoterapie.cz
Mgr. Ludmila ŠajtarováSouhlasná stanoviska
Bc. Doubravka KoubkováSouhlasná stanoviska
Mgr. Marcela Kryski
Souhlasná stanoviska
info@ergoterapie.cz
Bc. Tereza Fialová
Propagace


ROZHODČÍ KOMISE
Mgr. et Mgr. Jaromíra UhlířováPředseda rozhodčí komiserozhodcikomise@ergoterapie.cz
Bc. Eva ChvátalováČlen rozhodčí komise
Bc. Iva Hlavsová
Člen rozhodčí komise

Poslední úprava: 3. 11. 2018 - Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.