Výbor ČAE

Výbor spolku


Statutárním orgánem České asociace ergoterapeutů je výbor spolku (dále jen výbor).Výbor řídí a koordinuje činnost spolku a jedná jeho jménem.
Skládá se z prezidenta, dvou víceprezidentů, tajemníka a pokladníka. Členy výboru jmenuje a odvolává valná hromada spolku. Výbor může oslovit další odborníky o spolupráci na konkrétních úkolech v rámci rozšířeného výboru. Funkční období členů výboru je zpravidla tříleté, nestanoví-li v konkrétním případě valná hromada jinak.

Více najdete ve stanovách spolku.

Aktuální složení výboru najdete v níže uvedené tabulce.

VÝBOR ČAE
JménoFunkceEmail
Mgr. Jana JelínkováPrezident, člen redakční radyprezident@ergoterapie.cz
Mgr. Kateřina Svěcená, PhD.

1. viceprezident, zástupce ČAE v jednání přípravného výboru České komory zdravotnických pracovníků

viceprezident@ergoterapie.cz
Mgr. Olga Marková2. viceprezident, PR, facebook, mezinárodní vztahy - 1. delegát v COTEC, 2. delegát veWFOTviceprezident@ergoterapie.cz
Mgr. Marcela KryskiTajemník, vedoucí pracovní skupiny, souhlasná stanoviskakryski@cbox.cz
Bc. Anna GaubmannováPokladník, sekretariátsekretariat@ergoterapie.cz
ROZŠÍŘENÝ VÝBOR ČAE
JménoPracovní skupinaEmail
Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.Webové stránkyz.rodova@centrum.cz
Mgr. Marie VychytilováMezinárodní vztahy - 1. delegát ve WFOT, 2. delegát v COTECmare.bub@email.cz
Mgr. Ludmila ŠajtarováSouhlasná stanoviskasajtaroval@seznam.cz
Bc. Doubravka KoubkováSouhlasná stanoviskakdoubravka@seznam.cz
Bc. Tereza Fialová
Propagace

terka.fredy@gmail.com
ROZHODČÍ KOMISE
Mgr. Jaromíra UhlířováPředseda rozhodčí komisejaromira.uhlirova@lf1.cuni.cz
Bc. Gabriela HavejováČlen rozhodčí komisehavejova1@seznam.cz
Eva ChvátalováČlen rozhodčí komiseechva@centrum.cz

Poslední úprava: 10. 5. 2017 - Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.