Seznam ergoterapeutických pracovišť

V této rubrice naleznete seznam ergoterapeutických pracovišť, ve kterých je zaměstnán ergoterapeut (řazeno dle krajů).

Seznam začal vznikat během Celostátní ergoterapeutické konference v květnu 2009. Ke dni 8.5.2018 je zde umístěno 149 ergoterapeutických pracovišť.

Tento seznam by měl sloužit pro snadnější vyhledávání ergoterapeutických pracovišť v místě bydliště klientů/pacientů a pro navazování spolupráce v rámci krajů.

V seznamu naleznete kontakty pouze na ty ergoterapeuty, kteří souhlasili se zveřejněním jejich pracovního kontaktu. Údaje aktualizujeme na základě zaslaných informací z jednotlivých pracovišť.

Pokud byste do tabulky rádi přidali nové či aktualizovali stávající údaje- prosím vyplňte tabulku, kterou zde naleznete, a pošlete ji na email: ergoterapeuticka.pracoviste@gmail.com


Seznam ergoterapeutických pracovišť byl vytvořen výhradně pro usnadnění dohledání ergoterapeutického pracoviště v daném kraji našim pacientům, klientům, rodinných příslušníkům a širší veřejnosti za účelem zahájení terapie či poradenství, a pro odbornou veřejnost k navázání interdisciplinární spolupráce. Kontakty nejsou určeny pro reklamní ani komerční účely.


Poslední úprava: 12. 11. 2018 - Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.