Přejít na obsah

Ceník služeb ČAE

Zodpovídání dotazů souvisejících s výkonem povolání

Vzdělávání, legislativa, sazebník zdravotnických výkonů apod.

Členové ČAENečlenové
zdarmaneposkytujeme

Souhlasné stanovisko ČAE pro vzdělávací akci

Akce musí být pořádána pro odbornost ergoterapeut

Členové ČAE (pořadatelé)Nečlenové
zdarma300 Kč

Žádosti o souhlasné stanovisko pro vzdělávací akci a dotazy zasílejte na e-mail sekretariat@ergoterapie.cz nebo info@ergoterapie.cz. O udělení souhlasného stanoviska vzdělávací akci budou informováni členové ČAE.

Potvrzení členství v ČAE

Žádost o vydání potvrzení o řádném členství v ČAE zasílejte elektronicky na sekretariat@ergoterapie.cz.

Členové ČAENečlenové
zdarma/

Členům se potvrzení vydává v českém jazyce.
Pokud člen žádá o vydání potvrzení v anglickém jazyce, musí si o ně cíleně zažádat.

Propagace odborných vzdělávacích akcí

Zpoplatněná propagace odborných vzdělávacích akcí zahrnuje uveřejnění akce na webových stránkách ČAE, na facebookovém profilu ČAE a rozeslání informace o plánované akci členům ČAE na jimi uvedený email.

Propagace vzdělávacích akcí, které budou pořádány ve spolupráci nebo pod záštitou ČAE, bude uveřejněna zdarma, jak na webu ČAE, tak prostřednictvím sociální sítě Facebook. Bezplatně budou také zveřejněny neziskové akce a akce charitativního charakteru, které mají souvislost s oborem ergoterapie.

Inzerce vzdělávací akce, kterou bude pořádat člen ČAE, bude inzerována zdarma, pokud organizátor umožní členům ČAE 10% slevu na kurzovné či účastnický poplatek, případně nabídne členům ČAE jinou alternativu.

Členové ČAENečlenové
zdarma500 Kč

Inzerce v Informačním bulletinu ČAE a na webových stránkách ČAE

Inzerce v Informačním bulletinu ČAE je zpoplatněna 250 Kč. Žadateli o inzerci je vystavena faktura k úhradě.

Inzerce na webových stránkách ČAE prostřednictvím banneru je zpoplatněna a to 200 Kč na týden, 600 Kč na měsíc a 1700 Kč na 3 měsíce. Banner je na stránkách umístěn po dobu max. 3 měsíců. Žadateli o inzerci je vystavena faktura k úhradě.

Posouzení/znovuposouzení studijního oboru Ergoterapie

Myšleno posouzení studijního oboru ve vztahu k naplňování Minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů Světové federace ergoterapeutů (tzv. WFOT approval).

Celý hodnotící proces je zpoplatněn částkou 15 000 Kč. 

Odměna pro člena, který zprostředkuje přihlášení dalšího člena

V případě, že člen ČAE zprostředkuje přihlášení dalšího člena, kterému je přiznáno řádné, přidružené nebo studentské členství v ČAE, má nárok na věcnou odměnu ve formě propagačních materiálů nebo odborné publikace. 

Podpora Klinické zájmové skupiny ČAE (KZS)

Výbor ČAE může na základě žádosti koordinátora KZS podpořit aktivity skupiny maximálně částkou 5000 Kč za rok. O výši poskytnuté částky KZS rozhoduje na základě hlasování výkonný výbor ČAE.

 

Odsouhlaseno výkonným výborem ČAE dne 24. 10. 2018

Platnost ceníku služeb ČAE: od 25. 10. 2018