Seznam zařízení

Detailní informace o jednotlivých zařízeních najdete v tomto dokumentu. V seznamu naleznete kontakty pouze na ty ergoterapeuty, kteří souhlasili se zveřejněním jejich pracovního kontaktu. Údaje aktualizujeme na základě zaslaných informací z jednotlivých pracovišť.