Přejít na obsah

ERGOHOST Setkání s HANNEKE VAN BRUGGEN

Kdy

16.4.2019 16:00- 17:30

Kde

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Albertov 7, 128 00 Praha 2

Studentský ergoterapeutický spolek SPOT Prague ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN pořádá: ERGOHOST setkání s Hanneke van Bruggen

Na téma: FROM MEDICAL REHABILITATION TO SOCIAL REHABILITATION AND TRANSFORMATION