Přejít na obsah

Kurz PANat se vzduchovými dlahami zaměřený na dětské pacienty s DMO, s neuro-vývojovými poruchami, s vrozenými vadami a po neuro-traumatech.

Kdy

3.- 6.10. 2021

Kde

Praha

Termín:            3.- 6.10. 2021

Lektorka:         Renata Vodičková,DiS.

Kurz je určen pro: fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, zdravotní sestry, pečující personál a rodiče dětí s postižením.

Rozsah kurzu: celkem 35 výukových hodin (4 dny)

Místo konání kurzu:

Školící prostory stacionáře Modrý Klíč, Smolkova 2/567, 142 00 Praha 4 – Kamýk

 

PANat je Based  Evidence metoda podle M. Johnstone, která využívá vzduchové dlahy k fyziologickému nastavení končetin, k uvolnění tkání  a stabilizaci končetin, tak aby mohl probíhat motorický funkční nácvik bez patologických souhybů. PANat staví na individuální motivaci pacienta, na repetici a koncentraci, které jsou základními pilíři pro tvorbu neuronální sítě a nácvik nových praktických dovedností. Vytvořením terapeutického prostředí s externím fokusem získá pacient motivující podmínky pro explicitní motorické a kognitivní učení nových dovedností a intenzivním tréninkem se zpětnou vazbou je pozitivně podporován k vlastnímu cíli. PANat je vhodný jak pro ambulanci, tak pro rehabilitační ústavy, lázně, LDN, nemocnice, stacionáře a v domácí péči chronických pacientů. V kurzu se naučíte používat PANat v kontextu ontogenetického vývoje a v kombinaci s běžnými terapiemi jako Vojta, Bobath, Therapy master atd.

Podrobné informace ke kurzu a přihlášení: www.centrumspirala.cz

Podmínky účasti na kurzech se budou řídit dle aktuálních nařízení Vlády ČR pro společenské akce.