Poslání, vize, filosofie ČAE

POSLÁNÍ Zavést Českou asociaci ergoterapeutů jako jednu z prestižních profesních organizací v České republice, která je vidět a chrání, bojuje nejen za ergoterapeuty a obor jako takový, ale i za pacienty a klienty oboru ergoterapie.   HODNOTY Důstojnost Smysluplnost konání Spolupráce Udržitelnost Otevřenost Zodpovědnost   FILOZOFIE Ergoterapie je naše životní filozofie Každý jednotlivý ergoterapeut se počítá a je pro nás důležitý V … Pokračování textu Poslání, vize, filosofie ČAE