Přejít na obsah

Poslání, vize, filosofie ČAE

POSLÁNÍ

Zavést Českou asociaci ergoterapeutů jako jednu z prestižních profesních organizací v České republice, která je vidět a chrání, bojuje nejen za ergoterapeuty a obor jako takový, ale i za pacienty a klienty oboru ergoterapie.

 

HODNOTY

Důstojnost

Smysluplnost konání

Spolupráce

Udržitelnost

Otevřenost

Zodpovědnost

 

FILOZOFIE

  • Ergoterapie je naše životní filozofie
  • Každý jednotlivý ergoterapeut se počítá a je pro nás důležitý
  • V jednotě je síla – čím nás bude víc, nebudeme se bát vlka, nic
  • Jsme otevřeni všem – každý má u nás otevřené dveře, každý se u nás může zapojit
  • Jsme zodpovědní
  • Rádi si vyslechneme jakýkoliv názor

 

VIZE

“Česká asociace ergoterapeutů (ČAE) bude provádět osvětu a propagaci oboru ergoterapie natolik, že pro každého běžného občana se pojem ergoterapie zviditelní a zatraktivní tak, že bude znát jeho význam a dovede si představit možnosti tohoto oboru. ČAE bude hájit zájmy ergoterapeutů a ergoterapeuti tak budou mít možnost získávat kvalitní a srovnatelné vzdělávání jak mezi jednotlivými školami, tak se zahraničím i s ostatními rehabilitačními profesemi bez ohledu na poskytovatele studia. Toto bude zajištěno v rámci pregraduálního a postgraduálního vzdělávání, kdy výstupy tohoto vzdělávání a kurzů budou koncepčně ukotveny v legislativě.

ČAE bude bojovat za dostupnost oboru v praxi a to tak, že obor bude dostupný všem potřebným pacientům a absolventi oboru ergoterapie budou moci plnohodnotně vykazovat výkony zdravotních pojišťoven odpovídající realitě a potřebám oboru. Obor bude možné provádět jak v klinickém, sociálním, tak i v domácím prostředí pacienta a klienta.

ČAE bude aktivně předkládat legislativní návrhy a podklady ke změnám tak dlouho, až obor ergoterapie bude plnohodnotně ukotven v legislativě natolik, aby jeho definice, terminologie, vzdělávání (pregraduální – bakalářské a magisterské, postgraduální – specializační, ale i certifikované a běžné kurzy) a kompetence oboru odpovídaly potřebám oboru, zahraničnímu vývoji a inovativním trendům. Ergoterapeuti se budou moci řídit platnými standardy ergoterapeutické praxe.

ČAE bude plnohodnotným, aktivním a platným členem uznávaných zahraničních ergoterapeutických organizací, jako je Světová federace ergoterapeutů (WFOT), Rady ergoterapeutů v evropských zemích (COTEC), ale i sítě vzdělávání ergoterapeutů v evropských zemích.”