Přejít na obsah

Mezinárodní organizace

WFOT

World Federation of Occupational Therapists – Světová federace ergoterapeutů

Světová federace ergoterapeutů je mezinárodní organizace, která sdružuje ergoterapeutické asociace i jednotlivé ergoterapeuty z celého světa. WFOT byla založena v roce 1952 a v současné době čítá 107 členských organizací (zemí a regionálních skupin). Celkově zastřešuje přes 633000 ergoterapeutů a přes 1100 WFOT approved škol. Posláním WFOTu je reprezentovat ergoterapii na celosvětové úrovni, zlepšovat podmínky pro praxi ergoterapie, podporovat spolupráci a výměnu informací mezi ergoterapeutickými asociacemi, podílet se na vymezení etických zásad a standardů ergoterapie, podněcovat zájem o profesi či pořádat celosvětové ergoterapeutické kongresy.

Na mezinárodní úrovni WFOT spolupracuje s WHO (World Health Organisation) a UNGC (United Nations Global Compact). Česká Asociace Ergoterapeutů je členem WFOTu od roku 2002. Spolupracujeme na pořádání oslav Světového dne Ergoterapie (27.10.). Průběžně podáváme zprávy o vzdělávání ergoterapeutů, o podmínkách ergoterapeutické praxe v ČR a celkově o dění oboru jako takovém. Jediným WFOTem schváleným studijním oborem ergoterapie v ČR je bakalářské studium na 1.LF UK (již od roku 2002).

Další zajímavé informace naleznete na www.wfot.org

OT – EUROPE (OT EU)

Occupational Therapy Europe- Ergoterapie v Evropě

Je stožená ze tří částí: praxe, vzdělání a výzkumu. Tyto tři pilíře jsou organizace COTEC, ENOTHE a ROTOS.

Další zajímavé informace naleznete na www.oteurope.eu

COTEC

Council of Occupational Therapists for the European Countries – Rada ergoterapeutů pro evropské země

Pro viditelnost a uznání ergoterapie napříč celou Evropou! COTEC je evropská organizace sdružující ergoterapeuty prostřednictvím národních asociací s cílem propagovat a podporovat mobilitu osob v rámci Evropy a zvýšit viditelnost profese. COTEC byla založena v roce 1986 za účelem koordinování názorů národních ergoterapeutických asociací. Cílem COTEC je umožnit evropským národním asociacím spolupracovat na vývoji, harmonizovat a zlepšit úroveň odborné praxe a vzdělání, stejně jako rozvíjet teorii ergoterapie v celé Evropě. COTEC zastupuje více než 200 000 ergoterapeutů napříč 33 evropskými státy. Česká Asociace Ergoterapeutů je členem COTECu.

Další zajímavé informace naleznete na www.coteceurope.eu

ENOTHE

The European Network of Occupational Therapy in Higher Education – Evropská sít ergoterapie ve vyšším vzdělávání

Evropská sít ergoterapie ve vyšším vzdělávání byla založena v roce 1995 v rámci Evropské unie, na základě iniciativy COTEC s finanční podporou z programu ERASMUS. Hlavním cílem této tematické sítě je zvýšit kvalitu, definovat a rozvíjet evropský rozměr v rámci dané akademické disciplíny, či další otázky společného zájmu, a to prostřednictvím spolupráce mezi fakultami, odděleními, akademickými nebo profesními sdruženími, zaměstnavateli a klientskými organizacemi. Tato spolupráce by měla mít trvalý a široký dopad napříč celou škálou institucí v oboru.

Cílem ENOTHE je sjednotit stávající evropské ergoterapeutické vzdělávací programy a zároveň navrhovat programy se záměrem zlepšit vzdělání v ergoterapii. Spolupracuje s COTEC, WFOT a dalšími mezinárodními organizacemi. Každý rok pořádá ENOTHE meeting, na kterém se setkávají učitelé a studenti z jednotlivých zemí. Členy ENOTHE jsou školy a profesní organizace celkem 107 ze 36 zemí. Za Českou republiku je členem 1. lékařská fakulta University Karlovy, která je jedním ze zakládajících členů.

Další zajímavé informace naleznete na www.enothe.eu

ROTOS

The Research in Occupational Therapy and Occupational Science – Výzkum v ergoterapii a věda o zaměstnávání

Je část OT EU zaměřená na výzkum v ergoterapii.

Další zajímavé informace naleznete na www.oteurope.eu/research/

 

 

SPOT EUROPE

Europe Student Platforme Occupational Therapy- Studentská ergoterapeutická platforma

Jedná se o studentské sdružení vytvořené v roce 2014 v rámci ENOTHE. SPOT s ENOTHE velmi úzce spolupracuje, v roce 2018 byl poprvé studentský zástupce zvolen do výboru ENOTHE.

Mini SPOT je spolek studentů ergoterapie na jedné Univerzitě, spolupracující s ostatními Evropskými školami v rámci SPOT Europe.

www.spoteurope.eu