Přejít na obsah

Časopis Ergoterapie: teorie a praxe

1.číslo časopisu: Ergoterapie: Teorie a praxe 1/2023

2. číslo časopisu: Ergoterapie: Teorie a praxe 1/2024

Časopis Ergoterapie: teorie a praxe byl založen 1.12.2022 Českou asociací ergoterapeutů. Jedná se o český recenzovaný open-access časopis, který bude vycházet minimálně dvakrát ročně v elektronické podobě. Navazuje na Informační bulletin ČAE a Občasník ČAE, který byl touto profesní organizací vydáván v předchozích letech.

ISBN 978-80-907920-3-6

ISSN 3029-5025

Cílem tohoto časopisu je sdílet informace týkající se ergoterapie v českém jazyce každému, kdo se o tento obor zajímá. Primární skupinou čtenářů jsou ergoterapeuti. Mezi cílovou čtenářskou skupinu však patří také ostatní odborníci z řad lékařů i nelékařských profesí. Přínosný může být i rodinným příslušníkům osob s disabilitou, pro které však může být obtížnější textu porozumět vzhledem k používané odborné terminologii.

Přispívat do tohoto časopisu mohou nejen ergoterapeuti, ale také studenti ergoterapie či jiní odborníci z řad lékařů či nelékařských profesí. Články však musí být přínosné pro klinickou praxi či výzkum ergoterapeutů působících v České republice. Může je též obohatit v teoretických základech, které při vykonávání této profese mohou potřebovat.

Publikovány v něm mohou být originální články (včetně teoretických prací), kazuistiky, krátká sdělení či rozhovory. Redakční radu tohoto časopisu tvoří pracovní skupina ČAE.

Informace o pracovní skupině: ZDE

Nyní probíhá výzva pro články do druhého čísla časopisu. Pokud máte zájem o publikování článku. Připravte ho prosím dle pokynů pro autory. A zašlete do redakce na email: casopis@ergoterapie.cz

Pokud článek nebude relevantní pro obor ergoterapie nebo nebude odpovídat formálně, bude článek odmítnut.

Pokud bude článek formálně odpovídající a jeho zaměření bude vhodné, bude hodnocen dvěma anonymními recenzenty. Dle kvality článku bude přijat k publikaci nebo bude doporučeno autorovi zapracovat připomínky (minimum/více/zásadní přepracování).

Pokyny pro autory: ZDE

Kontakt: casopis@ergoterapie.cz

  1. 1.číslo časopisu: Ergoterapie: Teorie a praxe 1/2023