Přejít na obsah

Vysokoškolské studium

Praha

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Ústí nad Labem

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií

Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

Ostrava

Ostravská univerzita v Ostravě, lékařská fakulta