Přejít na obsah

Naše činnost

Veškeré informace o…

  • provozu a fungování organizace (informování členů, práce sekretariátu, spolupráce s úřady, valné hromady),
  • legislativní činnosti,
  • spolupráci se zahraničními organizacemi,

najdete ve výročních zprávách.

Pracovní skupiny

Týmy dobrovolníků s jasně vymezenou agendou

Ergo projekty

Informace o projektech, kterých jsme se zúčastnili

Celoživotní vzdělávání

Souhlasná stanoviska na vzdělávací akce

Publikační činnost

Pravidelně vydáváme Informační bulletin

Vzdělávací akce

Pořádáme semináře, kurzy a další akce

Co se u nás děje

Všechna oznámení