Přejít na obsah

Rámcové dokumenty

Na této stránce se nacházejí důležité dokumenty, které formují obor ergoterapie. Těmito dokumenty jsou: standardy praxe, koncepce oboru, etický kodex a terminologie.

Standardy praxe

Standardy praxe je dokument, který vytvořila Česká asociace ergoterapeutů. Podrobně popisuje jednotlivé aspekty práce ergoterapeuta a zásady, kterými by se měl ve své praxi řídit.

Koncepce oboru

Světová zdravotnická organizace chápe rehabilitaci jako široký soubor aktivit, které kromě léčebné péče zahrnují též fyzioterapii, ergoterapii a terapii psychosociálních potřeb člověka.

Ergoterapie je proto jednou z důležitých součástí rehabilitace, jelikož pomáhá pacientům řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, čímž podporuje aktivní začlenění do společnosti a přispívá k zachování optimální kvality života.

Etický kodex

Etický kodex je dokument, kterým by se měl ergoterapeut ve své praxi řídit.

Terminologie

Terminologická skupina organizace ENOTHE (Evropská síť ergoterapie ve vyšším vzdělávání) zpracovala a v roce 2008 prezentovala přehled definic základních termínů v anglickém jazyce. Pracovní skupina ČAE přehled definic přeložila.