Přejít na obsah

Odpověď VZP na dotaz ČAE ohledne nasmlouvání ergoterapeutických kódů

Dotaz ČAE:

V souvislosti s uvedením v platnost novelizovaného Sazebníku zdravotnických výkonů bych se ráda informovala, zda je vyžadována zdravotními pojišťovnami pro nasmlouvání ergoterapeutických výkonu garance a případně kdo garanci na pracovišti ergoterapeutovi má zajistit. Předpokládali jsme, ze splnění podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání ergoterapeuta a osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu je dostačující podmínkou k nasmlouvání výkonů.

 Odpověď VZP odboru smluvní politiky:

Pro nasmlouvání jednotlivých výkonů odbornosti ergoterapeut (917) je nutné doložit příslušnou kvalifikaci nositele výkonu S2 nebo S3 v závislosti na konkrétním výkonu. Přitom S2 odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a S3 odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru nebo zvláštní odbornou způsobilostí.

Všechny výkony odbornosti 917, které jsou sdíleny odborností 201 a 902, mohou tyto odbornosti provádět, pokud mají nositelé odpovídající kvalifikaci – specializovanou způsobilost (L3) u odbornosti 201 nebo K2 či K3 v závislosti na konkrétním výkonu.

Absolvováním certifikovaného kurzu zdravotničtí pracovníci ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 96/2004 Sb., získávají zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost a musí být akreditovány MZ ČR.