Přejít na obsah

Vznikly nové webové stránky www.ergopoint.cz

Kateřina Holubová, studentka ergoterapie vytvořila nové webové stránky www.ergopoint.cz

Dle jejího vyjádření: Tyto webové stránky jsou určeny především pro potencionální uchazeče a kladou si za cíl podat základní informace o ergoterapii a možnostech studia tohoto oboru v trochu jiné (polopatičtější) podobě, než v jaké jsou prezentovány na různých webech o ergoterapii. Snahou je rozšířit tento obor do podvědomí středoškolských studentů, jejich vyučujících (zejména výchovných poradců) a pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, kteří se studenty konzultují výběr povolání.
Součástí tohoto webu je rubrika pro budoucí studenty prvních ročníků, kde si studenti budou moci stáhnout průvodce studiem pro jednotlivé fakulty nebo navštívit burzu učebnic pro první ročník ergoterapie.