Přejít na obsah

Dotazník WHO Disability Assessment Schedule 2.0

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (Oddělení klinických klasifikací) ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v současné době zjišťuje informace o používání dotazníku WHO Disability Assessment Schedule 2.0, vycházejícího z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF), naleznete na:
http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/WHODAS.

Pokud máte informace o používání WHODAS 2.0 dotazníku, rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění krátkého dotazníku, uvedeného na odkazu níže.

Předem děkujeme za Váš čas a cenné informace.
Link na dotazník: https://www.survio.com/survey/d/N1C2O6I9S9U4B5W1C