Přejít na obsah

Přehled literatury související s oborem ergoterapie

Skupina ProErgo dala dohromady seznam literatury, který je zveřejněn na webových stránkách ČAE. Seznam je přístupný jen pro členy ČAE. Uvědomujeme si, že seznam není celistvý, knihy byly vybírány dle našeho uvážení od roku vydání 2010. Pokud budete mít nějaké připomínky, dotazy nebo budete chtít něco do seznamu doplnit atd. obraťte se na naši skupinu prostřednictvím e-mailu: proergo1@gmail.com.

Za skupinu ProErgo Iva Hlavsová

 

Seznam naleznete v Odborná literatura