Přejít na obsah

Nabídka kurzu „ The Neurocognitive Theory Comparison between actions in neorological pathology“

Kdy

od 25.3.2019 do 30.3.2019

Kde

Praha

Vážení členové ČAE,

chtěli bychom Vám nabídnout kurz „ The Neurocognitive Theory Comparison between actions in neorological pathology“
(v ČR metoda známa jako Kognitivně -terapeutické cvičení dle Perfetti).

Kurz je plánován na březen 2019, ale již nyní potřebujeme znát kolik z Vás, by o kurz mělo zájem.

Pokud byste měli zájem se kurzu účastnit, prosíme zašlete informaci na e-mail: sekretariat@ergoterapie.cz nejpozději do 16. 12. 2018

Protože nabízíme 2 varianty kurzu, je třeba do e-mailu také uvést o jakou variantu byste měli zájem.

Velmi děkuji
za ČAE
Anna Gaubmannová, sekretariát

 

Podrobné informace:

Kurz „ The Neurocognitive Theory Comparison between actions in neorological pathology“

Místo konání: Praha

od 25.3.2019 do 30.3.2019

v ČR metoda známa jako Kognitivně -terapeutické cvičení dle Perfetti

Kurz bude lektorován certifikovaným lektorem metody z Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva (Itálie).

Zaměření kurzu:

Cílem této metody je reorganizace poškozeného centrálního nervového systému vhodně volenými stimuly pro účelnou facilitaci, aktivaci i inhibici příslušných motorických funkcí. Cílem je zlepšit provádění koordinovaných pohybů. Díky přesně strukturovaným cvičením je snaha o vyvarování se vzniku patologií hlavně v provádění účelných pohybů.Metoda učí kontrolovat pohyb a dále rozvíjet pohybový potenciál pacienta.Kognitivně- terapeutický přístup znamená současnou aktivaci a rozvíjení kognitivních procesů prostřednictvím pohybové kontroly. Metoda využívá strukturovaná cvičení a speciální terapeutické pomůcky, které budou na kurzu představeny.

Tuto metodu můžeme použít u pacientů s neurologickým onemocněním (např. po CMP, po poranění mozku, u pacientů s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou), úspěšně se využívá u pacientů s apraxií a také u pacientů s ortopedicko-traumatologickými onemocněními.

 

1.Nabídka informačního kurzu v rozsahu 17 hodin

 • termín 28.- 30. 3. 2019 (předběžný časový harmonogram: čtvrtek 14:00-18:00, pátek 8:30-18:00, sobota 8:30- 13:00)
 • místo: Praha
 • max. počet účastníků: 50
 • tlumočení zajištěno
 • cena pro členy ČAE:        4 000,- Kč
 • cena pro ostatní:               6 000,- Kč

2.Nabídka základního kurzu v rozsahu 44 hodin

 • termín 25.- 30. 3. 2019
 • místo: Praha
 • max. počet účastníků: 25
 • tlumočení zajištěno
 • cena pro členy ČAE:        11 000,- Kč
 • cena pro ostatní:               13 000,-Kč

Kurz bude realizován pouze za předpokladu dostatečného počtu přihlášených účastníků a ve formě, o kterou bude větší zájem (tedy buď jen jako informační nebo naopak základní kurz). Tlumočení bude zajištěno.