Přejít na obsah

Volná místa ve specializačním vzdělávání

Dne 2.2.2019 zahajuje NCONZO v Brně specializační  vzdělávání  v oboru
/Ergoterapie pro dospělé, /které je  hrazené z EU. Aktuální počet
přihlášených je pouze 13, maximální počet ve třídě je *35 účastníků*.
Pro bližší informace je možné kontaktovat Mgr. Margitu Kučerovou (email:
kucerova@nconzo.cz) či dohledat informace na webových stránkách NCONZO v
Brně (www.nconzo.cz).