Přejít na obsah

Zástupci mezinárodních ergoterapeutických organizací se setkali v Praze

Zástupci mezinárodních ergoterapeutických organizací se setkali v Praze  

Tento týden do Prahy zavítali zástupci významných evropských ergoterapeutických organizací: COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Countries), s členskou základnou 180000 ergoterapeutů, ENOTHE (The European Network of Occupational Therapy in Higher Education) zastřešující 108 evropských škol, a ROTOS (The Research in Occupational Therapy and Occupational Science), nově vznikající skupina se zaměřením na výzkum.

 

Pracovní setkání prezídií a výkonných výborů těchto mezinárodních organizací proběhla díky vstřícnosti a ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, přímo v prostorách kliniky, ve dnech 30. 1. až 31. 1. 2019. Tuto spolupráci umožnila na žádost ČAE prof. Olga Švestková, M.D., Ph.D. a následně převzala nová přednostka MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA.

 

Ve středu, 30. 1. 2019, proběhlo jednání vědecké rady kongresu COTEC-ENOTHE 2020. Členové vědecké rady, kterými jsou za Českou republiku Mária Krivošíková, M.Sc., Mgr. Anna Krulová a Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.,  diskutovali především návrhy na oslovení hlavních řečníků a strukturu odborného programu kongresu.

Ve středu, 30. 1. 2019, dále proběhlo setkání vice-prezidenta ENOTHE Soemitro Poerbodipoero MSc. a nově vznikajícího studentského ergoterapeutického spolku Mini SPOT na  1. LF UK v Praze, jehož vznik iniciuje Zuzana Rodová, M.Sc. Přes skype se připojili zástupci evropské studentské ergoterapeutické platformy SPOTeurope, prezidentka Marlies Nijenhuis a Mini SPOT, koordinátorka Cassandra Christianen, s cílem začít pracovat na studentské sekci programu konference.

 

Ve čtvrtek, 31. 1.2019, ČAE iniciovala společné setkání zástupců COTEC, ENOTHE, ROTOS, OT EU, ČAE a zástupců všech pěti českých ergoterapeutických škol. Setkání moderovala Mgr. Olga Marková, delegát ČAE v COTEC. Jednání jeho účastníci hodnotili jako velice přínosné a to především díky otevření diskuze o důležitosti jednotného hlasu ergoterapeutické praxe, vzdělávání a výzkumu v rámci evropských zemí. Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijali zástupci ze všech ergoterapeutických škol v České republice a vnímáme toto setkání jako důležité pro navázání užší spolupráce mezi profesní organizací ergoterapeutů a vysokými školami i do budoucna.  Tohoto setkání se účastnili:  přiložený dokument

 

V rámci příprav mezinárodního kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze, u kterého se předpokládá účast  cca 1000 zástupců oboru ergoterapie především z evropského regionu, proběhlo 31.1.2019 osobní jednání organizačního výboru kongresu, který tvoří zástupci ČAE, COTEC, ENOTHE a ROTOS. Byla to první příležitost, kdy se organizační výbor kongresu sešel osobně, jelikož dosud spolupráce probíhá vzhledem k jeho mezinárodnímu složení pouze přes skype. Hlavním bodem jednání byla dohoda o naplňování kroků projektového plánu, sladění termínu jednotlivých na sebe navazujících úkolů a podněty vzešlé z jednání vědecké rady kongresu. Z ČR to jsou zástupci ČAE: Mgr. Olga Marková, Mgr. Jana Jelínková, Bc. Anna Gaubmannová, Mgr. Jana Náhlá, Zuzana Rodová, M.Sc. a Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

 

Jsme velmi rádi, že setkání prezídií mezinárodních organizací proběhlo právě v Praze a to především vzhledem k vrcholícím přípravám kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze, na který bychom Vás rádi srdečně pozvali. Jde o jedinečnou příležitost setkat se se svými ergoterapeutickými kolegy z celé Evropy a porovnat své zkušenosti a úhel pohledu na obor ergoterapie s kolegy ze zahraničí.

 

Aktuální informace o kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze je možné nalézt na:

www.cotec-enothe2020.com

 

Česká asociace ergoterapeutů