Přejít na obsah

Výzva ke kandidatuře do voleb výkonného výboru COTEC

Při příležitosti příštího valného shromáždění v Bruselu 26. října 2019 se budou konat volby do výkonného výboru COTEC. Výkonný výbor se skládá z prezidenta, víceprezidenta, víceprezidenta pro administraci, víceprezidenta pro finance a dalších dvou členů. Volí se na čtyřleté období.  Nyní se bude volit na tyto pozice: prezident (Stephanie Saenger, Nizozemsko- nelze znovuzvolit), víceprezident pro administraci (Anu Söderström, Finsko- nelze znovuzvolit), člen výboru (Patric Duletzki, Německo- lze znovuzvolit), členka výboru (Elitsa Velikova, Bulharsko- již odstoupila)

Kdo se může přihlásit?

  • Všichni ergoterapeuti, kteří jsou členem ČAE
  • Každá asociace samostatně nebo společně s jinou může nominovat jednoho či více kandidátů
  • Mohou být zvoleni nejvíce dva z jedné asociace
  • Je doporučeno, aby jednotliví členové výkonného výboru COTEC byli z jiných evropských regionů, nyní jsou dvě pozice zabrány: víceprezidentka Naomi Hankinson z Velké Británie a víceprezidentka Eva Denysiuk z Německa

Jak se přihlásit?

  • Vyplněním nominačního formuláře (v případě zájmu zašle Bc. Klára Šťastná)
  • Nominace by měla být podporována lidmi z alespoň dvou různých zemí, aby dokázal, že má mezinárodní kontakt
  • Nominace se zasílají přes e-mail seeuws@icloud.com do 1. června 2019

Pro zaslání nominačního formuláře a více informací ohledně rolí a odpovědnosti pro jednotlivé pozice, prosím, napište Bc. Kláře Šťastné (člen rozšířeného výboru ČAE, 2. delegát COTEC) na email: claire.stastna@gmail.com