Přejít na obsah

Oznámení výkonného výboru ČAE

Vážení členové,

dovolujeme si Vám oznámit, že výbor se dne 28. 3. 2019 na svém zasedání
usnesl, že do odvolání nebude pokračovat z provozních a kapacitních
důvodů ve vydávání elektronického Informačního bulletinu České asociace
ergoterapeutů. Dosud publikovaná čísla jsou dostupná na webových
stránkách http://ergoterapie.cz/informacni-bulletin/

Děkujeme za pochopení.

Výbor ČAE