Přejít na obsah

Nové informace z COTEC

  1. Výzva od COTEC
    Za účelem zlepšení povědomí a zvýšeného uznání ergoterapie se koná tisková konference v Bruselu na téma “Cost effective European health systems and resilient communities through occupational therapy” (Nákladově efektivní evropské zdravotnické systémy a resilientní komunity v ergoterapii). Pro tuto konferenci potřebuje COTEC více evidence-based a praktických příkladů toho, že ergoterapie snižuje náklady ve zdravotnických systémech a zlepšuje kvalitu života. Pokud jste dělali takovou studii nebo máte materiály, které se tímto tématem zabývají, zašlete tyto informace na emailovou adresu: delegat.cae2@ergoterapie.cz
  2. Informace týkající se 7. setkání valného shromáždění COTEC
  • bude se konat v Bruselu 26. října 2019
  • pro setkání byl již vytvořen provizorní program
  • agenda pro setkání bude zaslána členským asociacím 26. 8.
  • pokud chcete přispět, lze posílat do 7. 7.