Přejít na obsah

Červnové novinky z ČAE

Milí členové a příznivci,

ani v parných dnech nezahálíme a celý červen jsme potápěli v práci namísto v bazénu.

– Připomínkovaly jsme specializační vzdělávání pro NCO NZO a nyní pokračujeme v přípravách změny koncepce specializačního vzdělávání

– Uskutečnily jsme setkání s dětskými ergoterapeuty za účelem diskuze o koncepci vzdělávání

– Zrealizovaly jsme diskuzní skupinu u kulatého stolu s odborníky z praxe ohledně budoucnosti oboru ergoterapie (zejm. v oblastech ohodnocení ergoterapeutů, vzdělávání a kompetencemi)

– Dokončily jsme manuál pro hodnotitele WFOT standardů na školách

– Konečně máme nový leták pro oblast ergoterapie v psychiatrii, dále pokračujeme v distribuci obecných letáků o ergoterapii

– Zpracováváme stanovisko pro MZ ohledně diskutovaného předpisu některých pomůcek ergoterapeuty

– Pokračujeme v přípravách konference ČAE 2019 a COTEC – ENOTHE kongresu 2020

Sledujte nás i nadále. I v průběhu léta vám budeme přinášet aktuality z dění :).