Přejít na obsah

Souhlas ČAE s prohlášením NRZP

Souhlasíme s prohlášením Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k vyjádření redaktora Petra Holuba v Radiofóru Českého rozhlasu, kdy pan Holub uvedl nesprávnou informaci, že ústavní péče je levnější než domácí péče. Dále se vyjádřil, že každý občan, který by potřeboval péči o svoji osobu, by na základě pojištění měl mít zaručené místo v kvalitním sociálním zařízení.
Tato tvrzení jsou z našeho pohledu a vzhledem k důrazu na zachování kvality života osob se zdravotním omezením zcela nepřijatelné.

Výbor ČAE

Text do NRZP:

NRZP ČR zásadně nesouhlasí s vyjádřením redaktora Petra Holuba v pořadu Radiofórum v úterý 20. 8. 2019. Redaktor Petr Holub uvedl zcela nesprávnou informaci, že ústavní péče je levnější než domácí péče. Vyjádřil se, že příspěvek na péči by mohl být zrušen, a že každý občan, který by potřeboval péči o svoji osobu, by na základě pojištění měl mít zaručené místo v kvalitním sociálním zařízení. Toto tvrzení je společensky nepřijatelné. Fakta jsou taková, že vybudování jednoho místa v zařízení sociální péče stoji 1,5 miliónu korun a náklady na jednoho občana v celoročním sociálním zařízení; jsou nejen důchod tohoto občana, jeho příspěvek na péči, ale také státní dotace, která tvoří asi třetinu nákladů na ústavní péči. V letošním roce stát vydal na dotace pro tato zařízení více jak 17 miliard korun. Rodiny, které převezmou péči o vlastní příbuzné, kteří se nemohou o sebe postarat, mají k dispozici pouze příspěvek na péči osoby, o kterou pečují. Nemají nárok na žádnou dotaci a samozřejmě se neplatí žádné investiční výdaje. Pan redaktor Holub by si měl napřed ověřit fakta, než něco takového řekne. Druhou stránkou jeho vyjádření je, že svým vyjádřením jde proti smyslu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, že chce znovu motivovat rodiny, aby se zbavovaly svých příbuzných, jako v době komunismu. Jsme šokováni, že v dnešní době může poměrně významný redaktor něco takového říci. Nedávný výzkum ministerstva zdravotnictví prokázal, že drtivá většina lidí chce zemřít ve svém přirozeném prostředí a nikoliv v žádné nemocnici či ústavu. Je to samozřejmé, protože ve stáří či v nemoci chceme být obklopeni svými blízkými, chceme vědět, jak se jim daří, co je trápí a podobně. Ústavy znamenají odtrženost lidí od svých rodin. Jsme překvapeni, že na tato slova nereagovali ostatní novináři. Vyzýváme pana redaktora Petra Holuba, aby si ověřil fakta a uvedl všechno na správnou míru.

Poznámka: Na tomto odkazu https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-08-20 naleznete pořad Radiofórum v úterý 20. 8. 2019 ve 12:34, slova pana redaktora jsou v čase 12:50 hodin.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR