Přejít na obsah

Aktivity ČAE

Milé kolegyně, milí kolegové,

opět za sebou máme setkání výboru ČAE a s ním vám přinášíme i shrnutí toho, čím jsme se uplynulý měsíc zabývali.

Domluvili jsme schůzku s panem ministrem Vojtěchem za účelem diskuze o personální vyhlášce, platových třídách a situaci v oboru.

Pokračuje proces schvalování navržených kódů na MZ a v únoru nás čeká jednání s pracovní skupinou, která kódy schvaluje.

Připravujeme schůzku se školami za účelem sjednocení koncepce magisterského studia v ergoterapii.

Vytvořili jsme nové pozice rozšířeného výboru v podobě lokálních zástupců v regionech. Brzy se dozvíte více.

Vytvořili jsme manuál pro zástupce ČAE na výběrových řízeních pro zdravotní pojišťovny – ten má podpořit jednotné vystupování ergoterapeutů ve vztahu ke schvalování smluvních poskytovatelů ergoterapeutické péče.

Máme hotové medailonky o členech výboru, které vám budeme postupně představovat – abyste věděli, kdo pro vás pracuje a co kdo z nás dělá.

Pokračujeme v přípravách congresu v roce 2020 – díky vědeckému výboru byly vybrány finální abstrakty, již je otevřena registrace. Připravujeme se na setkání v únoru, kdy za námi přijedou zahraniční zástupci vědeckého výboru a bude se tvořit finální program.

Pracujeme s akčním plánem COTECU pro rok 2020 a plánujeme aktivity v souladu s tímto evropským dokumentem

Se všemi výstupy vás budeme průběžně seznamovat.

Zdraví vás Výbor ČAE