Přejít na obsah

Kontaktování pojišťoven ohledně kódu pro distanční terapii

30.3.2020

Vážené kolegyně a kolegové,

jelikož dochází k uzavírání některých ambulantních ergoterapeutických pracovišť v souvislosti s ohrožením personálu nákazou COVID-19 nebo karanténou v důsledku nedostupnosti ochranných pomůcek pro ergoterapeuty, ale i vlivem nouzového stavu, kdy se pracoviště soustřeďují především na akutní pacienty, dochází k významnému poklesu výkonů. Tento stav nutně vede ke snížení příjmů těchto zařízení, i když jejich náklady na provoz se nemění.

Z tohoto důvodu se Česká asociace ergoterapeutů obrátila s žádostí o zavedení kódu elektronické konzultace/ terapie pro odbornost 917- ergoterapie u pacientů, které mají již ergoterapeuti v péči, distanční formou (tzn. telefonicky, telekonferencí, videokonferencí apod.) na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR.

V žádostech jsme navrhovali zavedení kódu pro elektronickou konzultaci/ terapii formou distanční terapie u výkonu Individuální ergoterapie základní (21621) pro odbornost 917 u pacientů, které mají již ergoterapeuti v péči ve frekvenci 1/1 den/ 1 RČ s tím, že o provedené distanční terapii bude proveden záznam do zdravotnické dokumentace pacienta včetně zaznamenání přesného času spojení s pacientem.

O výsledcích jednání se zdravotními pojišťovnami Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek České asociace ergoterapeutů.

Naším dalším záměrem je kontaktovat ministryni práce a sociálních věcí MPSV ČR s žádostí o zařazení ergoterapeutů mezi obory, jejich hospodářská činnosti je ohrožena v důsledku šíření nákazy a kterým by mohl být poskytnut příspěvek z Programu Antivirus na plnou či částečnou úhradu mezd, pokud prokáží, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

 

Výbor ČAE