Přejít na obsah

Zprávy z výboru ČAE

Vážení členové ČAE,

i v této době bez přerušení pracujeme na rozjetých aktivitách. Osobní schůzky vystřídala on-line komunikace na dálku a my vám tak můžeme oět přinést shrnutí aktivit za uplynulý měsíc.

Spustili jsme výzvu na lokální zastupitele – regionální záastupce ČAE. Již máme kandidáty ze dvou krajů. Kdo byste měl zájem, příjem nominací je stále otevřen.

Na začátku března jsme absolvovali jednání s ministrem zdravotnictví a řediteli příslušných odborů MZ. Šlo o shrnutí nejpalčivějších témat našeho oboru.

S bohužel negativním výsledkem proběhlo schvalování nových kódů a změny nositele výkonů. Situace byla velmi komplikovaná a my budeme pro další jednání návrhy podávat znovu s revizemi.

Vstoupili jsme do diskuze o úpravě platových tříd zdravotníků.

Díky podmětu kolegyně z pracovní skupiny pro oblast psychiatrie jsme otevřeli téma nákupu licencí nástrojů MOHO pro Českou republiku. Doufáme, že se nám podaří nákup postupně realizovat.

Přeložili a publikovali jsme materiály WFOT s doporučeními pro aktuální situaci. Vybíráme a sdílime i další videa a informace. Je vytvořena nová sekce webu ČAE, ve které tyto informace sdružujeme. http://ergoterapie.cz/covid-19/

Zmapovali jsme situaci pro ambulantní praxe a OSVČ ergoterapeuty vzhledem k situaci omezení péče z důvodu COVID-19

A samozřejmě přemýšlíme i o možných scénářích konání COTEC-ENOTHE congresu 2020. Nyní jsme v komunikaci s agenturou, která organizaci zajišťuje.

Přejeme vám i v těchto dnech pevné zdraví a zdravou mysl.
Vaše ĆAE