Přejít na obsah

Prosba WFOT- vyplnění dotazníku vlivu COVID 19 na ergoterapeutickou praxi

Milí členové,

Světová federace ergoterapeutů prosí o vyplnění krátkého (cca desetiminutového) dotazníku o tom, jak COVID 19 ovlivnil nás -ergoterapeuty a naší praxi. Dotazník je anonymní a bude využit k situačnímu hodnocení vlivu pandemie na ergoterapuety.
https://www.surveymonkey.com/r/FK53XDS

Za WFOT vám mnohokrát děkuje vaše ČAE.