Přejít na obsah

Výzva od COTEC- nominace do výboru

Výzva od Evropské rady ergoterapeutů – COTEC

COTEC vydává výzvu k předkládání nominací do jeho výkonného výboru

Vážení členové a členky ČAE,

v Praze dne 26. září 2020 se bude konat příští valné shromáždění COTEC. Podle ústavy COTECu má mít výkonný výbor šest pozic a tři z nich jsou nyní ty, které budou voleny do výkonného výboru. Funkční období členů výkonného výboru jsou čtyři roky. Pokud byste se rádi zapojili do evropského dění v ergoterapii a umíte anglicky, neváhejte se přihlásit a podpořte tím postavení ergoterapie v ČR i v Evropě.

Tyto pozice jsou nyní volné:

  • viceprezident administrativy
  • viceprezident pro finance
  • členové výkonného výboru (možno obsadit až dvě pozice)

Role a povinnosti výkonného výboru jsou stanoveny v jednacím řádu COTEC, který Vám můžeme v případě zájmu zaslat, dále také zašleme potřebné dokumenty pro splnění nominace. Pokud se rozhodnete kandidovat, je dobré mít doporučení alespoň od dalších dvou zahraničních asociací či osob, abyste dokázali, že máte mezinárodní kontakty. V případě zájmu pište na mail: delegat.cae2@ergoterapie.cz

Nominace poté zasílejte do 30. června 2020 na mail cotec@ergotherapie.at