Přejít na obsah

Dotazník „Využívání přístroje SaeboStim Micro ergoterapeuty v ČR“

Dobrý den,
jsem studentka 3. ročníku bakalářského oboru Ergoterapie na 1. LF UK. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku „Využívání přístroje SaeboStim Micro ergoterapeuty v ČR“, který jsem vytvořila v rámci své bakalářské práce, jejíž název je *„Přístrojová stimulace povrchového a hlubokého čití v terapii horní končetiny u klientů po získaném poškození mozku (podtitul: SaeboStim Micro)“.*

Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné a informace z něj získané budou využity pouze pro účely bakalářské práce. Osobní údaje nebudou nikde publikovány.

Vyplnění trvá přibližně 10-15 min a konečný termín je 27. 11. 2020 ve 20:00. Prosím o vyplnění dotazníku i ty z Vás, kteří přístroj neznají/nepoužívají.

Pokud by Vás zajímalo něco bližšího nebo byste měl/a nějaký dotaz, určitě mě kontaktujte (do předmětu prosím uveďte „Saebo dotazník“).

Dotazník lze nalézt na tomto odkazu:
https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/vyuzivani-pristroje-saebosti/

S pozdravem a přáním krásných dnů

Šárka Strubinská
3. ročník bakalářského studia oboru Ergoterapie, 1. LF UK
strubinskasarka@seznam.cz