Přejít na obsah

Valná hromada ČAE 2020

Vážení členové,

dovolte nám informovat Vás o realizaci Valné hromady České asociace ergoterapeutů (dle Stanov ČAE členské schůze) v tomto roce.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci a prodloužení nouzového stavu, a s ním souvisejícími mimořádnými opatřeními vlády, se výkonný výbor České asociace ergoterapeutů rozhodl, že v letošním roce proběhne členská schůze distančně.

Termín valné hromady je aktuálně stanoven na 10. 12. 2020 (pravděpodobně odpoledne/večer).

Všem členům bude na začátku prosince na jejich emailové kontakty zaslán program valné hromady a veškeré potřebné informace k tomu, jak se zasedání členské schůze on-line zúčastnit i jak bude probíhat hlasování.

Pro realizaci valné hromady plánujeme využít pro videokonferenci Zoom us.

Pevně doufáme v možnost Vaší účasti na zasedání valné hromady touto formou a těšíme se na setkání s Vámi.

Výkonný výbor ČAE