Přejít na obsah

Dopad pandemie COVID-19 na ergoterapeuty v České republice

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte nám požádat Vás o vyplnění následujícího dotazníku, kterým bychom rádi zmapovali dopad pandemie onemocnění COVID-19 na poskytování ergoterapie napříč všemi oblastmi praxe v České republice. Vámi poskytnuté informace budou sloužit České asociaci ergoterapeutů jako podklad pro komunikaci s pověřenými orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami a pro informování
odborné i laické veřejnosti o vlivu pandemie na poskytování ergoterapeutických služeb v České republice. Získané údaje bychom rádi využili pro publikační účely a pro mezinárodní srovnání vlivu pandemie na obor ergoterapie.

Výstupy dotazníku budou po jejich zpracování pro zájemce uveřejněny na webových stránkách České asociace ergoterapeutů.

Vyplnění dotazníku by Vás nemělo připravit o více než 15 minut Vašeho času.

Odkaz na dotazník ZDE

Velmi Vám děkujeme za čas věnovaný vyplnění dotazníku.

Výbor České asociace ergoterapeutů