Přejít na obsah

Podnět ze sociálních služeb

Vážené kolegyně a kolegové, ergoterapeuti a ergoterapeutky pracující v oblasti sociálních služeb,

dovolte mi obrátit se na Vás jménem výboru České asociace ergoterapeutů s dotazem na Vaši zkušenost s případnou změnou Vašeho pracovního zařazení v souvislosti s pandemií COVID-19 na Vašem pracovišti a zpětně ochotou Vašeho zaměstnavatele umožnit Vám návrat k Vašim původním pracovním činnostem.

Obdrželi jsme podnět, že je v některých zařízeních sociálních služeb tendence vzhledem k tíživé situaci způsobené dočasnou personální nedostatečností přesouvat pracovníky, kteří se podíleli na aktivizaci
klientů a dalších činnostech vytvářejících prostor pro jejich smysluplné zaměstnávání, na pozice pečovatelů či ošetřovatelů, což je zajisté oprávněné v případě, že to situace na daném pracovišti pro zajištění jeho provozu vyžaduje. Považujeme však za alarmující stav, kdy následně po stabilizaci stavu v daném zařízení není pracovníkům umožněno vrátit se k původnímu okruhu jejich pracovních činností.

Za Českou asociaci ergoterapeutů toto vnímáme za nepřípustné a pokud obdobnou zkušenost zažívají naši kolegové, kvalifikovaní ergoterapeuti, kteří pracují v sociálních službách, nabízíme podporu a ochotu tuto situaci řešit s pověřenými orgány.

Pokud podobnou zkušenost vnímáte či prožíváte na Vašem pracovišti, dovolujeme si požádat Vás o její sdílení. S informacemi, které od Vás obdržíme, budeme nakládat jako s důvěrnými v případě, že to budete požadovat či by Vás jejich sdělení ohrozilo ve výkonu Vašeho povolání.

Podněty či reakce na výzvu i v případě, že obdobnou zkušenost nemáte, je možné adresovat na adresu prezident@ergoterapie.cz  , případně sdělit i telefonicky na tel. 731 957 793.

Předem velmi děkujeme za spolupráci.

Za výbor ČAE Jana Jelínková, prezidentka ČAE