Přejít na obsah

Videodotazník – testy k hodnocení funkce HK

Přeji krásný den, milé ergoterapeutky, milí ergoterapeuti,

ráda bych Vás společně s Mgr. Kateřinou Rybářovou poprosila o vyplnění anonymního videodotazníku k mé bakalářské práci s názvem „Mapování problémů ergoterapeutů při administraci standardizovaných testů v České republice“.

Dotazník najdete zde: https://bk-standardizovane-testy-jm.vyplnto.cz/

Jeho úkolem je zjistit, s jakými problémy se Vy, ergoterapeuti, během provádění a vyhodnocování standardizovaných testů na hodnocení funkce ruky potýkáte. Výsledky tohoto dotazníku budou zapracovány do nových českých aktualizovaných verzí manuálů k vybraným testům vznikajících právě teď na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Tyto instrukce v českém jazyce Vám budou v nejbližších měsících k dispozici. Na jejich publikování budou upozorněni členové ČAE.

Tato výzva bude v nejbližších dnech šířena opakovaně. Tímto Vás prosíme pouze o jedno vyplnění. Předem děkujeme za Váš čas!

Budeme Vám vděčné za jakékoli další sdílení mezi Vaše kolegy, známé nebo spolužáky ergoterapeuty.

S velkým poděkováním

Veronika Čapková, studentka 2. ročníku bakalářského studia Ergoterapie na 1. LF UK

a Mgr. Kateřina Rybářová, ergoterapeutka z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze