Přejít na obsah

Nominace na Fellowship Awards

COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Countries – Rada ergoterapeutů pro evropské země) se nově chystá jmenovat tzv. Fellowship Awards = ocenění za členství a za zásluhy v rámci výjimečné praxe, inovace nebo managementu v oblasti ergoterapie. Jedná se o ocenění, na které se Česká asociace ergoterapeutů rozhodla nominovat paní *Zdeňku Faltýnkovou*.

Zdeňka Faltýnková je ergoterapeutka a fyzioterapeutka, která se věnuje po celý svůj profesní život problematice osob po míšních lézích. Je jednou z klíčových osob v České republice, která se významnou měrou zasadila o vznik systému péče a rehabilitace spinálních pacientů, který kontinuálně inovuje a rozvíjí v souladu s aktuálními vědeckými důkazy i aktuálními potřebami svých pacientů již více jak 30 let.

Kdo ocenění získá zjistíme na General Assembly COTECu v září.