Přejít na obsah

webinář Kognitivní rehabilitace z pohledu neuropsychologa

Kdy

18.5.2021 17h

Kde

on-line zoom

Vážení zájemci,
webinář Kognitivní rehabilitace z pohledu neuropsychologa pořádá Česká asociace ergoterapeutů. Akce se bude konat 18. 5. 2021 od 17:00 hodin přes platformu ZOOM.
Přihlašování je možné do 14. 5. 2021  nebo do naplnění kapacity webináře.
Odkaz na přihlašování je zde:
https://forms.gle/jytGFhwgLUngWRFD7
Tento online webinář povedou psycholožky Mgr. Frydrichová Zuzana a Mgr. Heidingerová Jana.
Anotace:
Kognitivní funkce dávají člověku možnost učení, zapamatování si informací, adaptace na měnící se podmínky prostředí. Díky nim je člověk schopen vnímat svět kolem sebe a reagovat na něj, zvládat dílčí úkoly. Například paměť či pozornost jsou důležité i pro vykonávání běžných, každodenních činností. Vlivem traumatického poškození mozku či mozkové příhody může dojít k narušení kognitivních funkcí. Kognitivní rehabilitace je cíleně zaměřená na zlepšení či kompenzaci sníženého kognitivního výkonu. Cílem webináře je představit principy evidence-based kognitivní rehabilitace.
Zároveň bude představen koncept denního stacionáře se zaměřením na kognitivní rehabilitaci Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF včetně kazuistik jednotlivých pacientů.
Webinář je pro členy ČAE ZDARMA, pro nečleny je zpoplatněn 150,- Kč. Poplatek prosíme uhradit nejpozději do 14.5. 2021 (pro vystavení faktury, prosíme kontaktujte sekretariát).