Přejít na obsah

Prosba o příspěvek do Občasníku ČAE

Milé kolegyně a kolegové,

V létě plánujeme vydat další číslo Občasníku. Budeme moc rádi, když se zapojíte. Přijímáme příspěvky do kategorie Studentská či Odborná sekce.

Přispět můžete kazuistikou, článkem či úvahou. Ideální rozsah jsou maximálně dvě normostrany (přijímáme text ve formátu .doc či .docx).

K příspěvku prosím přidejte krátké info o sobě ve 3. osobě. Budeme moc rády, když případný příspěvek doplníte obrazovou dokumentací (ideálně ve formátu .jpg či .png). Uzávěrka je 5.7.2021.

Příspěvky prosím zasílejte na email propagace@ergoterapie.cz.

Budeme se moc těšit na Vaše příspěvky a poznatky z oboru!

Vaše ČAE