Přejít na obsah

Ohlédnutí za evropským ergoterapeutickým kongresem + video

Vážení členové ČAE,

o tom, že kongres proběhl, jste určitě slyšeli. Chtěli bychom trochu přiblížit atmosféru i těm, kteří se ho nezúčastnili. Proto posíláme pár informací a na konci najdete odkaz na krátké video z kongresu.

V září proběhl mezinárodní virtuální kongres COTEC-ENOTHE 2021,  15. – 18. září 2021.

Celkem se kongresu účastnilo 844 lidí. Program proběhl během 4 dnů, v 5ti virtuálních místnostech najednou.

Z České republiky byly dva hlavní řečníci Marek Orko Vácha a Jana Pluhaříková Pomajzlová. Dále bylo 11 českých příspěvků (ústních/posterů), které připravilo 18 osob.

Celkově byl kongres velmi pozitivně hodnocen, i když proběhl jen virtuálně.

 

Tématem byla resilience a ergoterapie (Resilience and Occupational Therapy)

Budování odolnosti (resilience) bylo vždy součástí praxe ergoterapeutů, ačkoli nemuselo být vždy takto jasně definované. Zároveň je to téma multidisciplinární, hledající odpovědi na otázky – jak mohou jednotlivci, rodiny a komunity zlepšovat své schopnosti přizpůsobit se a pozitivně reagovat na životní stresory a tak si zachovat či zlepšit vlastní zdraví. Mezi dovednosti a životní postoje, které posilují odolnost jedince, patří například – dobré vztahy, schopnost flexibility, schopnost realistického plánování životních cílů a schopnost tyto plány realizovat, schopnost zvládat silné emoce a mnohé další. Jedná se tedy o téma nesmírně aktuální – nejen v souvislosti s pandemií COVID 19.

Odkaz na video (na začátku jsou počty-údaje o konferenci, za nimi již obrázky z kongresu):

https://fb.watch/8LAUqoQbyg/

Vaše ČAE