Přejít na obsah

Mgr. studium ergoterapie

Zajímáte se o studium ergoterapie v magisterském programu na 1. LF UK?
Připojte se online již tuto sobotu 8. ledna 2022 na odkazu bit.ly/webinar_Mgr od 13.00 hodin.
V rámci Dne otevřených dveří na 1. LF UK online odpovíme na vaše dotazy.