Přejít na obsah

NABÍDKA PRÁCE – FUNDRAISING

Hledá se člen správní rady se zkušenostmi s fundraisingem, který bude působit ve správní radě ROTOSu.

Datum zahájení: 1. března 2022 (pro počáteční období 3 roky)
Uzávěrka přihlášek 20. února 2022 do 17:00 GMT

Přihlášky posoudí správní rada nadace ROTOS

ROTOS (https://www.rotosfoundation.eu/>) plánuje rozšířit výzkumnou sounáležitost mezi evropskou komunitou ergoterapie a occupational science (věda o zaměstnávání). Jeho strategickým cílem je, aby znalosti z occupational science a ergoterapie byly náležitě využívány k informování a formování evropské politiky a praxe, pomocí vytvoření silného evropského profilu výzkumníků v oblasti výzkumu v ergoterapii. Podporují přístup k znalostem založeným zaměstnávání pro přínos pro všechny lidi v Evropě a posiluje vytváření znalostí na základě zaměstnávání. Práce na dosažení vize a cíle začala jako stálý výbor OT Europe v roce 2016 a v březnu 2020 byl ROTOS zaregistrován jako charitativní nadace v Nizozemsku a jeho bankovní účet bude rovněž veden v Nizozemsku.

Na činnost nadace ROTOS dohlíží rada až sedmi členů. Představenstvo se většinou schází virtuálně (prostřednictvím Teams nebo Zoom) a schází se přibližně 10krát ročně, přičemž výroční schůze se koná každý červen. Kromě definované role představenstva přispívá každý člen představenstva k plnění strategie ROTOS (2020–2025) a akčního plánu. Fundraising je pro nadaci nezbytný, protože ROTOS je charitativní organizace, která se při své práci opírá o fundraising, granty a dary. Hledáme někoho, kdo má dovednosti a zkušenosti v těchto oblastech a rozumí evropskému kontextu. Ostatní členové rady mohou být požádáni, aby přispěli k žádostem o grant a financování na podporu této role. Všichni členové mohou být požádáni, aby zastupovali ROTOS na setkáních s jinými organizacemi nebo aby mluvili jménem ROTOS na konferencích, akcích a webinářích.

Více informací naleznete v přiloženém souboru (v AJ) – včetně přihlášky a podrobností. ZDE

S pozdravem
Vaše ČAE