Přejít na obsah

zpráva z COTEC- nové volby

Vzhledem k tomu, že na setkání zástupců členských zemí, které se konalo v září v Praze se nepodařilo zvolit dvě pozice do výkonného výboru COTEC, budou se nyní konat volby nové.
Jedná se o pozice:
1. Vice President of Finance (viceprezident pro finance)
2. Member of Executive Committee (člen rozšířeného výboru)

Kdo má nárok stát se členem výboru?
– všichni ergoterapeuti, kteří jsou členy členské asociace COTEC.
– každá členská asociace může nominovat jednoho nebo více kandidátů
samostatně nebo společně s jinými sdruženími
– doporučuje se, aby výkonný výbor zastupoval různé regiony v rámci Evropy (v současné době jsou země zastoupené ve výkonném výboru Finsko, Spojené království, Irsko a Německo)

Pokud byste o tuto pozici měli zájem a chtěli tak prosazovat zájmy ergoterapeutů nejen na českém ale i na evropském poli, můžete se obrátit na zástupce za ČAE Kláru Šťastnou (delegat.cae2@ergoterapie.cz), která vám předá další informace.

Další informace naleznete na tomto odkaze:

www.ergoterapie.cz/wp-content/uploads/2022/10/COTEC_Elections_-_December_2022.pdf