Přejít na obsah

Spirála- výukové a rehabilitační centrum s.r.o. pořádá v roce 2023:

Kdy

2023

Kde

Praha

1.NOVĚ: Nástavbový kurz Synergické reflexní terapie pro absolventy základního kurzu SRT.

Termín:    26.-28. 4. 2023

Lektorka: Renata Vodičková,DiS.      

Kurz je určen pro: všechny absolventy kurzu SRT, kteří mají více jak 1 rok praxe.

Rozsah kurzu: celkem 27 výukových hodin (3 dny)

Obsah kurzu: prohloubíte své znalosti SRT v kombinaci s nácvikem stabilizačních funkcí a motorických dovedností, které běžně používáte ve Vaší praxi. Ukážeme si využití jednotlivých manuálních technik SRT při odstraňování strukturálních překážek u jednotlivých hybných funkcí, ale také u globálních hybných vzorců z ontogenetického vývoje. Půjde tedy o kombinaci SRT s cvičením na neurofyziologické bázi, např. dle Vojty, Bobatha, Kabata a Jílkové.  Podrobné informace ke kurzu a přihlášení: www.centrumspirala.cz

2.Kurz PANat se vzduchovými dlahami zaměřený na dětské pacienty s DMO, s neuro-vývojovými  poruchami, s vrozenými vadami a po neuro-traumatech.

Termín:            22.-25. 5. 2023

Lektorka:         Renata Vodičková,DiS.           

Kurz je určen pro: fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, zdravotní sestry a pečující personál

Rozsah kurzu: celkem 36 výukových hodin (4 dny)

PANat je Based  Evidence metoda podle M. Johnstone, která využívá vzduchové dlahy k fyziologickému nastavení končetin, k uvolnění tkání  a stabilizaci končetin, tak aby mohl probíhat motorický funkční nácvik bez patologických souhybů. PANat staví na individuální motivaci pacienta, na repetici a koncentraci, které jsou základními pilíři pro tvorbu neuronální sítě a nácvik nových praktických dovedností. Vytvořením terapeutického prostředí s externím fokusem získá pacient motivující podmínky pro explicitní motorické a kognitivní učení nových dovedností a intenzivním tréninkem se zpětnou vazbou je pozitivně podporován k vlastnímu cíli. PANat je vhodný jak pro ambulanci, tak pro rehabilitační ústavy, lázně, LDN, nemocnice, stacionáře a v domácí péči chronických pacientů.

V kurzu se naučíte používat PANat v kontextu ontogenetického vývoje a v kombinaci s běžnými terapiemi jako Vojta, Bobath, Therapy master atd. Projdeme si všechny kombinace různých druhů vzduchových dlah v jednotlivých cvicích pro daný vývojový stupeň.

Podrobné informace ke kurzu a přihlášení: www.centrumspirala.cz

3. Kurz PANat se vzduchovými dlahami zaměřený na dospělé hemiparetické pacienty po CMP, pacienty s polyneurotraumaty a s Mulitple Sklerosis.

Termín:    25.-27. 9. 2023

Lektorka: Renata Vodičková,DiS.      

Kurz je určen pro: fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, zdravotní sestry a pečující personál.

Rozsah kurzu: celkem 27 výukových hodin (3 dny)

4.Kurz Synergické reflexní terapie podle Dr. Pfaffenrota ( 12 dní, 109 výukových hodin)

V termínech: 9. – 13. října, 23. – 27. října, 23. – 24. listopadu 2023

Lektorka: R. Vodičková, asistentka: K. Šimečková.

Kurz je určen pro: fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře a manuální terapeuty.

SRT je léčebný koncept manuální terapie včetně neuromobilizací pro specifikum mozkových hybných poruch, neurologických a ortopedických poruch u dětí a dospělých vyvinutý ortopedem MUDr. W. Pfaffenrotem. SRT odstraňuje funkční a strukturální patologické jevy na hybném ústrojí a tím zlepšuje podmínky pro uplatnění řízení motoriky, i následné rehabilitace jako např. Vojtova a  Bobathova metoda, logopedie, ergoterapie. Tato synergická kombinace myofasciálních, mobilizačních, akupresurních a reflexních technik se uplatňuje jako léčba a prevence rozvoje kontraktur a dalších strukturálních patologických změn na hybném ústrojí u vývojových mozkových poruch jako např.: DMO, hydrocefalus, microcefalie, perinatální a postnatální mozková traumata, rozštěp páteře, dále u CMP, RS, posttraumatické stavy, M. Parkinson, Rettův a Turnerův syndrom, senzomotorické poruchy, dále pro léčbu torticollis a skoliózy nebo u získaných poruch, např. Dupuytrenovy kontraktury, syndromu karpálního tunelu, tenisového lokte, periartritis humeroscapularis, neurosvalového onemocnění, pes equinovarus, pesplanovalgosus, kořenové syndromy, výhřezy plotének a jiné. Dále SRT odstraňuje bolesti, funkční blokády, aktivuje CNS .

Podrobné informace ke kurzu a přihlášení: www.centrumspirala.cz