Přejít na obsah

Jednání ČAE na MZ ČR

Vážení členové,

zástupci ČAE se zúčastnili 2.3.2023 jednání na MZ ČR.

Témata: Mgr. studium chybějící v zákoně 96/2004, chybějící specifikace v katalogu prací pro některé ergoterapeuty a jejich zařazení a případné zařazení 12. třídy, profese pracovního terapeuta nově nahrazujícího ergoterapeuta ve vyhlášce 99/2012 Sb.)

Zápis najdete v sekci pro členy: www.ergoterapie.cz/legislativa/

Vaše ČAE