Přejít na obsah

Členské příspěvky do 31.3.

Vážení členové ČAE,

chtěli bychom poděkovat všem, kteří již zaplatili letošní členské příspěvky v ČAE. Pokud jste to ještě nestihli, prosíme zaplaťte do 31. března.

Výše a platba členských příspěvků

Příspěvky ve výši 700,- Kč nebo 300,- Kč dle formy členství se platí převodem ve prospěch bankovního účtu vedeného u ČSOB s číslem 103428915/0300.

PLNÉ ČLENSTVÍ 700,- Kč / rok
PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ 300,- Kč / rok
STUDENTSKÉ ČLENSTVÍ 300,- Kč / rok
ČESTNÉ ČLENSTVÍ Bezplatné
SNÍŽENÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO ČLENY NA MATEŘSKÉ/RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ A PRO ČLENY VE STAROBNÍM DŮCHODU 300,- Kč

Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo, které Vám bylo přiděleno při registraci a do poznámky uveďte své jméno a příjmení_platba členství 2023.

Více info najdete na: www.ergoterapie.cz/clenstvi/

Děkujeme!

Vaše ČAE