Přejít na obsah

webinář ČAE: Sociální rehabilitace v praxi: asistivní technologie a podporované zaměstnávání

Kdy

30.5. od 17:30 do 19:00

Kde

online

Vážení ergoterapeuti,
rádi bychom vás pozvali na webinář Sociální rehabilitace v praxi: asistivní technologie a podporované zaměstnávání, který pořádá Česká asociace ergoterapeutů. Akce se bude konat v úterý 30.5. od 17:30 do 19:00 hodin online přes platformu ZOOM.

Přihlašte se na něj prosím přes tento odkaz:
https://forms.gle/LwF6UdpZ2hL4nz7i8>

Přihlašování na webinář je možné do 26.5. 2023 nebo do naplnění kapacity webináře.

Tento online webinář povedou
Mgr. Klára Pragerová; Pestrá, o. p. s.
Bc. Anna Rubínová; Pestrá, o. p. s.
Mgr. Kristýna Valentová; Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.

Anotace:
Sociální rehabilitace patří dle zákona mezi služby sociální prevence, které umožňují klientům dosahovat větší soběstačnosti a nezávislosti v běžnýchdenních, pracovních i volnočasových aktivitách. Podporované zaměstnávání je metodou, která je v České republice poskytována neziskovými organizacemi od roku 1995. Ačkoli nedostalo samostatný prostor v rámci novely zákona o sociálních službách, udrželo se v praxi jako jedna z metod Sociální rehabilitace. Pestrá i Rytmus jsou poskytovateli ambulantní a terénní formy
sociální rehabilitace pro klienty se zdravotním postižením. Podporují jejich začlenění do společnosti a prosazují jejich práva a zájmy. Praxe obou organizací vychází z konceptu Plánování zaměřeného na člověka. V ergoterapeutické praxi v Pestré je koncept kombinován s modely praxe zaměřené na člověka s cílem více pracovat s nástrojem Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání. Pestrá podporuje klienty v dosahování cílů prostřednictvím pomůcek, a to živých (výcvik asistenčních psů) či neživých (výběr asistivních technologií). Je závislá na spolupráci sociální služby, výcviku i ergoterapie. Rytmus pomáhá
klientům prostřednictvím služeb podporovaného zaměstnávání, které je dnes poskytováno více než desítkou organizací na takřka celém území ČR. V příspěvku bude představeno Podporované
zaměstnávání jako metoda používaná k podpoře lidí se zdravotním postižením při vstupu na trh práce včetně souboru nástrojů, které se dají velmi dobře využít pro odhalení potenciálu jednotlivých osob,
které do služby přicházejí a k poskytnutí vhodné individualizované podpory. Klienti obou organizací dosahují maximálně možné samostatnosti v aktivitách nezbytných pro jejich život, které mohou vykonávat v přístupnějším prostředí. Služby sociální rehabilitace poskytované organizacemi podporují rozvoj schopností i dovedností klientů a posilují jejich role plnohodnotných členů komunity.

Webinář je pro členy ČAE ZDARMA, pro nečleny je zpoplatněn 300,- Kč.
Poplatek prosíme uhradit nejpozději do 26.5. 2023.

Pro vystavení faktury, prosíme, kontaktujte pokladníka ČAE a při placení
prosíme uvádět do poznámky
Příjmení, jméno_webinář 30.5.23.

Zdraví Vaše ČAE