Přejít na obsah

Světový den ergoterapie 27.10.2023

Milí příznivci ergoterapie,

rádi bychom vám připomněli, že se blíží důležité datum a tím je Světový den ergoterapie.

Na mezinárodní úrovni se slaví Světový den ergoterapie již od roku 2010 a je příležitostí ke zviditelnění činnosti profese a k propagaci na místní, národní i mezinárodní úrovni.

Letos oslavíme tento den v pátek 27.10.2023 a tématem je ‚,Jednota skrze komunitu‘‘.

Dle Světové federace ergoterapeutů (WFOT) téma poukazuje na úlohu spolupráce ergoterapeuta s ostatními, za účelem usnadnit participaci a interakci ve společnosti. V rámci profese také ergoterapeut spolupracuje s mnoha skupinami a komunitami ve prospěch jednotlivců i celé společnosti. Proto si letos připomeneme, jak důležitá je vzájemná kooperace a podpora.

Více informací naleznete i na webových stránkách WFOT
www.wfot.org/world-occupational-therapy-day

Těšíme se, že oslavíme náš den společně.

Vaše ČAE