Přejít na obsah

Dotazník: Používáte temné aktivity jako součást ergoterapeutické praxe?

Dobrý den,

jsem ergoterapeutka Zuzana Rodová, M.Sc. a zároveň studentka Ph.D. studia Adiktologie na 1.LF UK. Ráda bych Vám ergoterapeutům položila několik otázek ohledně toho, na jaké aktivity se během vašeho vyšetření a terapie zaměřujete. Zajímá mě, zda se zaměřujete pouze na aktivity, které vedou k dobrému zdraví, nebo i na tzv. Dark side occupations – neboli temné aktivity. Část aktivit, které naši pacienti/klienti dělají, nemusí vést k dobrému zdraví, nemusí být produktivní, ale pacienti/klienti je z různých důvodů provádějí. Temnou aktivitou je například kouření nebo konzumace alkoholu.

Cílem dotazníku je zmapovat situaci, jak ergoterapeuté v České republice využívají temné aktivity v rámci své praxe. 

Vyplnění dotazníku je dobrovolné a naprosto anonymní. Výsledky budou publikovány a prezentovány na odborných konferencích.

Děkuji za vyplnění dotazníku. Případné dotazy mi můžete poslat na e-mail: zuzana.rodova@lf1.cuni.cz

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/PSkzBTifJ1PZrR1k6

Zuzana Rodová M.Sc.